2024/2031/KS

2024/2031/KS

Serce dla Mateuszka

2024-05-13

Serce dla Mateuszka


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2024-05-15 Do: 2025-05-14
Polska
Zbiórka do puszek
200
Pokrycie kosztów związanych z leczeniem Mateuszka, pokrycie kosztów: -operacji serca Mateuszka w Bostonie, - transportu Mateuszka oraz potrzebnych osób (rodziców, personelu medycznego) , -zakupu sprzętu medycznego potrzebnego do rehabilitacji, -pobytu w Bostonie
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Członek Komitetu jest ojcem Mateuszka na którego zbierane będą datki
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska