2016/398/OR

2016/398/OR

Strażackie ferie zimowe

2016-02-01

Fundacja Mała Straż


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-02-07 Do: 2016-02-14
Łódź
Kwestowanie przez wolontariuszy do puszek
15
Dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2016r., z ukierunkowaniem na działania profilaktyki przeciwpożarowej.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
promocji i organizacji wolontariatu
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska