2017/2175/OR

2017/2175/OR

Uśmiech Dziecka

2017-05-14

Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-05-20 Do: 2018-05-20
województwo zachodniopomorskie i pomorskie
ZBIÓRKA DOBROWOLNYCH DATKÓW PRZEPROWADZONA NA WOLNYM POWIETRZU, LUB WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH DO SKARBON, PUSZEK
8
MUSZKIETEROWIE SZPIKU ZAJMUJĄ SIĘ TERAPIĄ UŚMIECHEM I ZABAWĄ NA ODDZIAŁACH DZIECIĘCYCH ONKOLOGICZNYCH I HEMATOLOGICZNYCH, ORAZ PEDIATRYCZNYCH SZPITALI W GDAŃSKU, SŁUPSKU, KOSZALINIE, BYDGOSZCZY I SZCZECINIE, ORAZ DOMOWYCH HOSPICJACH I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA POMORZU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZBIERAMY NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA "AKCJĘ UŚMIECH DZIECKA" - ZABAWKI, PLUSZAKI (NOWE Z UWAGI NA CHARAKTER ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH I HEMATOLOGICZNYCH) -KOSTIUMY(POSTACIE Z BAJEK) -NOWE ART. PLASTYCZNE (KREDKI, KOLOROWANKI, FARBKI, PUZLE, BLOKI RYSUNKOWE, PŁUTNA ITP) -WŁÓCZKI (KORDONEK, SZYDEŁKA) - BALONY, HEL -PLAKATY, ULOTKI INFORMACYJNE NA TEMAT DAWSTWA SZPIKU KOSTNEGO , ORAZ WYDARZENIU AKCJI " UŚMIECH DZIECKA" - KOSZTY TRANSPORTU, NAJMU SAMOCHODU - POMOC DZIECIOM CHORYM NA NOWOTWORY - PROJEKTY ANIMATORSKIE
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
STOWARZYSZENIE MUSZKIETEROWIE SZPIKU WPISANE ZOSTAŁO POD POZ. 58 W REJESTRZE EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONYM W SŁUPSKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I EKONOMII SPOŁECZNEJ W SŁUPSKU.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska