2019/1186/KS

2019/1186/KS

WIERZYCKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ: LEGATO-KULTURA ŁĄCZY

2019-03-06

KOMITET SPOŁECZNY WIERZYCKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ: LEGATO - KULTURA ŁĄCZY


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-03-15 Do: 2022-05-30
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
10
ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z KULTURĄ W SOŁECTWIE WIERZYCE INTEGRUJĄCYCH LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ
Cel w sferze zadań:
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska