2016/1136/OR

2016/1136/OR

WSPARCIE FUNDACJI PO LUDZKU DO ZWIERZĄT - PRZYJAZNA ŁAPA

2016-03-22

Fundacja Po ludzku do zwierząt - Przyjazna Łapa


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-04-23 Do: 2016-04-23
Polska, lubelskie, puławski, Puławy
zbiórka do puszek kwestarskich
10
Cele statutowe Fundacji: zakup karmy i akcesoriów dla zwierząt, wsparcie zwierząt osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pokrycie kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego do organizacji, wolontariatu oraz ubezpieczenia wolontariuszy, wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
promocji i organizacji wolontariatu
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska