2015/551/OR

2015/551/OR

Wsparcie działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

2015-02-12

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-02-20 Do: Permanentna
Płock
Zbiórka do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych
10
Celem zbiórki jest wsparcie działań na rzecz poprawy warunków życia zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku, jego rozwój oraz modernizacja. Pozyskane środki pomogą również rozwijać działalność edukacyjną i rekreacyjną ZOO (także dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych) w oparciu o "Światową Strategię Rozwoju Ogrodów Zoologicznych"
Cel w sferze zadań:
turystyki i krajoznawstwa
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego skupia osoby wspierające płocki ogród zoologiczny w jego działaniach na rzecz ochrony przyrody i tworzenia pozytywnego wizerunku ZOO jako instytucji pożytecznej i potrzebnej. Zbiórka dotyczy również wsparcia Ogrodu w działaniach zmierzających do zapoznania społeczeństwa z problematyką ochrony przyrody, w szczególności ochrony zwierząt, zapobiegania degradacji środowiska oraz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska