2014/1613/OR

2014/1613/OR

Wsparcie wyjazdu kolonijnego dzieci i młodzieży

2014-11-22

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-12-12 Do: 2014-12-15
Hipermarket Tesco, Skierniewice ul. Czesława Liska 1
zbiórka do puszek
20
Dofinansowanie wyjazdu kolonijnego dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Integracyjnych w Skierniewicach oraz pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Cel w sferze zadań:
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska