2017/3429/OR

2017/3429/OR

Wyprawka dla Syrii

2017-08-09

FUNDACJA "BARDZO DOBRA OPOWIEŚĆ"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-08-10 Do: 2017-09-29
Polska
Zbiórka darów rzeczowych
2
Zbieranie artykułów szkolnych (np. plecaki, kredki, piórniki, długopisy, zeszyty) dla dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym w Syrii, a następnie przekazanie darów organizacji Hand in Hand for Syria, która aktywnie działa w regionie syryjskiej wojny i w bliższym jej sąsiedztwie, gdzie dary te rozdysponuje potrzebującym dzieciom.
Cel w sferze zadań:
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska