2020/1534/OR

2020/1534/OR

Wyrównanie szans edukacyjnych - zbiórka sprzętu elektronicznego dla uczniów ze Słupska

2020-04-22

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2020-04-27 Do: 2020-11-30
Polska
1) Zbiórka rzeczowa sprzętu elektronicznego zgodnie z regulaminem dostępnym u organizatora zbiórki. 2) Zbiórka finansowa do puszek.
25
Wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska