2021/16/OR

2021/16/OR

ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH

2020-12-14

FUNDACJA ŚWIATEŁKO


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-01-01 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH: ODZIEŻY, TEKSTYLIÓW, WYROBÓW SKÓRZANYCH, KSIĄŻEK, ZABAWEK. ZBIÓRKA ART. SPOŻYWCZYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ART. MEDYCZNYCH I ART. DZIECIĘCYCH
6
DARY BĘDĄ PRZEKAZYWANE RODZINOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DOMOM DZIECKA, DOMOM SPOKOJNEJ STAROŚCI, HOSPICJUM. DOMOM SAMOTNEJ MATKI
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
promocji i organizacji wolontariatuDodatkowe informacje o zbiórce:
AKCJA BĘDZIE PROWADZONA JAKO ZBIÓRKA DARÓW SPRZED POSESJI NA OSIEDLACH, ZAPAKOWANYCH WG. POZYSKANEJ INFORMACJI, APELU, OGŁOSZENIA FUNDACJI ORAZ ZBIÓRKI DARÓW W SKLEPACH SPOŻYWCZYCH I MARKETACH.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska