2023/670/OR

2023/670/OR

ZBIÓRKA NA LECZENIE, UTRZYMANIE I OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI

2023-02-06

Fundacja Obrony Praw Zwierząt ANACONDA


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2023-02-09 Do: 2024-02-05
Polska
zbiórka do skarbon
10
POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA ZWIERZĄT, OPIEKI WETERYNARYJNEJ, POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DOMÓW TYMCZASOWYCH DLA ZWIERZĄT: ZAKUP KARMY, ŻWIRKU, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, AKCESORIÓW (MISKI, OBROŻE, SMYCZE, ITP.), OPŁACENIE POBYTU W HOTELIKACH DLA ZWIERZĄT, ZAKUP LEKÓW
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
FUNDACJA NIE PRZEWIDUJE PONOSZENIA KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI. ZBIÓRKA PRZEPROWADZONA ZOSTANIE PRZEZ WOLONTARIUSZY. FUNDACJA POSIADA SKARBONY, PLOMBY ORAZ IDENTYFIKATORY DLA WOLONTARIUSZY.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska