2015/1038/OR

2015/1038/OR

ZBIÓRKA NA ORGANIZACJĘ FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK

2015-03-18

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-03-18 Do: 2015-08-31
POLSKA
SKARBONA STACJONARNA W BIURZE FUNDACJI I NA TERENIE FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK
10
ORGANIZACJA PRZYSTANKU WOODSTOCK - niebiletowanego, otwartego festiwalu muzycznego, w trakcie którego podejmowane są działania prospołeczne i edukacyjne, skierowane przeciwko przemocy, przeciwko narkotykom, przeciwko zagrożeniom niesionym przez uzależnienia, propagowana jest aktywność społeczna i obywatelska, swoją działalność społeczną prowadzi kilkadziesiąt organizacji pozarządowych oraz rozwijane są postawy proekologiczne, elementem festiwalu są także spotkania z różnymi kulturami, religiami, poglądami gości uczestniczących w spotkaniach z uczestnikami imprezy.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
promocji i organizacji wolontariatu
ratownictwa i ochrony ludności
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowaniaDodatkowe informacje o zbiórce:
inne formy zbierania: licytacje darów rzeczowych na cele zbiórki, wpłaty na rachunek bankowy, zbiórka przez kanały elektroniczne
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska