2015/237/OR

2015/237/OR

ZBIÓRKA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU KONFLIKTU ZBROJNEGO NA UKRAINIE

2015-01-15

FUNDACJA OTWARTY DIALOG


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-01-20 Do: 2015-12-31
POLSKA
ZBIÓRKA RZECZY, ZBIÓRKA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DO PUSZEK KWESTARSKICH
100
ZEBRANE ŚRODKI BĘDĄ PRZEZNACZONE NA RZECZ OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU KONFLIKTU ZBROJNEGO NA UKRAINIE POPRZEZ PRZEKAZANIE ZEBRANYCH I ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, PRODUKTÓW MEDYCZNYCH, PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ POKRYCIE KOSZTÓW LOGISTYKI PRZEKAZYWANEJ POMOCY. ZEBRANE ŚRODKI FINANSOWE MOGĄ BYĆ TAKŻE PRZEZNACZONE NA BEZPOŚREDNIĄ FINANSOWĄ ZAPOMOGĘ DLA POSZKODOWANYCH.
Cel w sferze zadań:
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności charytatywnej
pomocy Polonii i Polakom za granicą
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
ratownictwa i ochrony ludnościDodatkowe informacje o zbiórce:
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska