2017/1026/OR

2017/1026/OR

ZBIÓRKA NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH ZWIAERZĄT

2017-03-03

STOWARZYSZENIE PSIA KOŚĆ


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-03-07 Do: 2017-12-31
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZBIÓRKA DO PUSZEK KWESTARSKICH, ZBIÓRKA DO SKARBON STACJONARNYCH
10
POMOC POTRZEBUJĄCYM ZWIERZĘTOM, UTRZYMANIE ZWIERZĄT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ STOWARZYSZENIA, OGRANICZANIE POPULACJI ZWIERZĄT.
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska