2016/1054/OR

2016/1054/OR

ZBIÓRKA NA RZECZ REWITALIZACJI PAROWOZOWNI SKIERNIEWICE I ZGROMADZONYCH W NIEJ EKSPONATÓW

2016-03-15

POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-04-01 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka do puszek, skarbon
5
CELEM ZBIÓRKI JEST POZYSKANIE ŚRODKÓW NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT OBIEKTÓW KUBATUROWYCH PAROWOZOWNI SKIERNIEWICE ORAZ UDOSTĘPNIANYCH ZWIEDZAJĄCYM ZABYTKOWYCH URZĄDZEŃ I JEDNOSTEK TABORU KOLEJOWEGO STOWARZYSZENIA.
Cel w sferze zadań:
turystyki i krajoznawstwa
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska