2015/3167/OR

2015/3167/OR

ZBIÓRKA NA RZECZ UPAMIĘTNIENIA WRONIECKIEGO OSIOŁKA

2015-08-20

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WRONIECKIEJ


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-08-29 Do: 2016-07-01
Polska
Zbiórka do puszek, skarbon
10
celem zbiórki jest zebranie środków finansowych na postawienie rzeźby z brązu w naturalnej wielkości, która ma upamiętniać wydarzenia historyczne z 1941 r. Rzeźba ma przedstawiać osiołka, który wyśmiał hitlerowskiego okupanta w trakcie uroczystości zorganizowanych na wronieckim rynku przez niemieckiego okupanta z okazji urodzin Adolfa Hitlera. przedsięwzięcie jest inicjatywą obywatelską.
Cel w sferze zadań:
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska