2015/2263/OR

2015/2263/OR

ZBIÓRKA NA RZECZ ZWIERZĄT POTRZEBUJĄCYCH

2015-05-15

STOWARZYSZENIE PSIA KOŚĆ


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-05-30 Do: 2015-12-31
MIASTO POZNAŃ ORAZ POWIAT POZNAŃSKI
ZBIÓRKA DO PUSZEK KWESTARSKICH, ZBIÓRKA DO SKARBON STACJONARNYCH
10
POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH ZWIERZĄT: WOLNOBYTUJĄCYCH, PORZYCONYCH I KRZYWDZONYCH. POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA ZWIERZĄT POD NASZĄ OPIEKĄ. OGRANICZANIE POPULACJI ZWIERZĄT.
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska