2017/3413/KS

2017/3413/KS

ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA BUDOWĘ POMNIKA ŚP. ZBIGNIEWA DOBOSZA TRENERA RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA

2017-08-07

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA ZBIGNIEWA DOBOSZA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-08-12 Do: 2017-12-31
CZĘSTOCHOWA
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON
10
ZBIÓRKA FUNDUSZY NA BUDOWĘ POMNIKA.
Cel w sferze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska