2019/3796/OR

2019/3796/OR

ZBIÓRKA PUBLICZNA NA KONTYNUACJĘ REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”

2019-08-20

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GAĆ


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-09-01 Do: 2019-12-31
POLSKA/ PODKARPACKIE/ PRZEWORSKI/ GAĆ
Zbiórka do puszek
20
Zgromadzenie środków na kontynuację realizowanej inwestycji celu publicznego „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”. Sfinansowanie zakupu materiałów budowlanych oraz zapłata za wykonanie prac.
Cel w sferze zadań:
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Miejscem realizacji inwestycji jest działka o numerze ewidencyjnym 1524/2 położna w miejscowości Gać. Całkowity koszt realizowanej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to ponad 514000 zł. Prace wykonane przy tej inwestycji staramy się realizować czynem społecznym pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. Prace wymagające wiedzy fachowej realizowane są przez osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W grudniu 2014 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, które między innymi podjęło uchwałę o rozpoczęciu inwestycji. W roku 2015 wykonany został projekt budowlany oraz uzyskaliśmy pozwolenia na budowę. W roku 2016 oraz 2017 realizowane były prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane. W 2018 zostały wykonane konieczne prace budowlane przed wymianą dachu, rozbiórka istniejącego dachu oraz nowy dach, demontaż, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W 2019 wymurowano ścianki działowe oraz przygotowano podłoże do wylewek. Wszelkie działania podejmowane do tej pory były finansowane z darowizn otrzymywanych na ten cel oraz zbiórek publicznych o numerze 2017/3027/OR i 2018/3601/OR, jednak cały czas poszukujemy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego. Obecne planowane jest kontynuacja prac wewnątrz budynku. Więcej o nas i naszej inwestycji na stronie www pod adresem: http://stowarzyszenie-gac.pl/
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska