2017/25/OR

2017/25/OR

ZBIÓRKA PUBLICZNA NA RZECZ PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW MŁAWA

2016-12-08

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW MŁAWA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-01-01 Do: 2017-12-31
POLSKA
ZBIÓRKA PROWADZONA BĘDZIE POPRZEZ KWESTOWANIE WOLONTARIUSZY DO PUSZEK NA ULICACH A TAKŻE USTAWIENIE SKARBON W APTEKACH, PUNKTACH USŁUGOWYCH I MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
200
POZYSKIWANIE PIENIĘDZY NA ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ, FINANSOWANIE DOJAZDÓW DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH CHORYCH I ICH RODZIN, ZAKUP LEKÓW, DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ŻYCIA CODZIENNEGO RODZICOM CHORYCH DZIECI
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska