2014/1280/OR

2014/1280/OR

ZBIÓRKA PUBLICZNA

2020-01-14

FUNDACJA RONALDA McDONALDA


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-11-01 Do: Permanentna
POLSKA
zbiórka do skarbon w restauracjach mcdonalds, ambulansie med. wnioskodawcy i innych obiektach za zgodą właścicieli oraz za pośrednictwem ekranów wyposażonych w aplikację w restauracjach mcdonalds
350
POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW: - KONTYNUACJA OGÓLNOKRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNYCH BADAN USG U DZIECI W RAMACH PROJEKTU „NIE NOWOTWOROM U DZIECI", ZWIĄZANEGO Z EKSPLOATACJĄ SPECJALISTYCZNEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO DO BADAŃ, PRACĄ OBSŁUGI MEDYCZNEJ I ORGANIZACJĄ WYJAZDÓW, ZAOPATRZENIEM W MATERIAŁY MEDYCZNE, ADMINISTRACJĄ PROGRAMU ORAZ PRZYGOTOWANIEM, PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ MAT. EDUKACYJNYCH DLA RODZICÓW, KONTYNUACJA PROGRAMU Z WYKORZYSTANIEM WW. AMBULANSU MED. DO POBIERANIA KRWI OD HONOROWYCH DAWCÓW. WYSZCZEGÓLNIENIE POWYŻSZYCH KOSZTÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 5.1. Cel pozostaje w sferze zadań publicznych w zakresie: PALIWO, PŁYNY I MAT. EKSPLOATACYJNE, MEDYCZNE MAT. JEDNORAZOWE, KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW AMBULANSU O R A Z S P R Z Ę T U MED., MYJNIA, OPŁATY PARKINGOWE, KOSZTY WYNAGRODZENIA. KIEROWCY, KOSZTY ZWIĄZANE Z PRACĄ OBSŁUGI MEDYCZNEJ, ADM., KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZY, KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM, PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ MAT. EDUKACYJNYCH DLA RODZICÓW W RAMACH PROGRAMU „NIE NOWOTWOROM U DZIECI". BADANIA NA POKŁADZIE AMBULANSU SĄ BEZPŁATNE DLA RODZICÓW. - POKRYCIE KOSZTÓW PROGRAMU POKOI RODZINNYCH RONALDA McDONALDA, W INSTYTUCIE „ P O M N I K - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" W MIĘDZYLESIU ORAZ W SZPITALU PEDIATRYCZNYM WUM W WARSZAWIE: WYNAGRODZENIE DLA KOORDYNATORÓW I OPIEKUNÓW POKOI RODZINNYCH, ZAOPATRZENIE POKOI W ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY SPOŻYWCZE DO KUCHNI, REMONTY I WYMIANA WYPOSAŻENIA. GOŚCIE POKOI RODZINNYCH KORZYSTAJĄ Z NICH BEZPŁATNIE. - POKRYCIE KOSZTÓW PROGRAMU SZKOLEŃ DLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NT. WCZESNEJ DIAGNOSTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI: KOSZT PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA WYKŁADÓW PRZEZ ONKOLOGÓW DZIEC, WYNAJEM SAL WYKŁADOWYCH, PRZYGOTOWANIE I PROD. MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. UDZIAŁ LEKARZY RODZINNYCH i POZ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY. - POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA ODDANEGO W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU DOMU RONALDA MCDONALDA PRZY SZPITALU DZIECIĘCYM W KRAKOWIE-PROKOCIMIU DLA RODZICÓW DŁUGO HOSPITALIZOWANYCH DZIECI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZICÓW DZIECI ONKOLOGICZNYCH. NAJWAŻNIEJSZE KOSZTY STAŁE: MEDIA, KOSZTY BEZPIECZEŃSTWA, ZAOPATRZENIE CODZIENNE, KOSZTY ZESPOŁU DOMU, KOSZTY EKSPLOATACYJNE DOMU, SERWISY I NAPRAWY SYSTEMÓW, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIE. DOM FUNDACJI W KRAKOWIE JEST JEDYNYM NA ŚWIECIE DOMEM BEZPŁATNYM. -POKRYCIE KOSZTÓW BUDOWY DOMU RONALDA MCDONALDA PRZY SZPITALU WUM W WARSZAWIE DLA RODZICÓW DZIECI HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALU WUM. KOSZTY DOTYCZĄ: PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY, ROBÓT ZIEMNYCH, FUNDAMENTOWANIA, BUDOWY KONSTRUKCJI, ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ELEWACJI, MONTAŻU DRZWI I OKIEN, WEW. ROBÓT DROGOWYCH, BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY, WYKOŃCZENIA I UMEBLOWANIA WNĘTRZ, UBEZPIECZEŃ, REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I SZKOLEŃ POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW POMOCOWYCH; PROGRAM „NIE NOWOTWOROM U DZIECI" OBEJMUJĄCY PRZEPROWADZANIE BEZPŁATNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ USG WŚRÓD DZIECI W CELU WCZESNEGO WYKRYWANIA ZMIAN NOWOTWOROWYCH I INNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI. NA KOSZTY PROGRAMU SKŁADAJĄ SIĘ: WYDATKI EKSPLOATACYJNE SPECJALISTYCZNEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO, KOSZTY WYPOSAŻENIA, ZAKUPÓW, SERWISÓW, NAPRAW, WYMIAN, ZAOPATRZENIE W MATERIAŁY MEDYCZNE, PRACĘ OBSŁUGI MEDYCZNEJ, ADMINISTRACJĘ PROGRAMU ORAZ PRZYGOTOWANIE I DYSTRYBUCJĘ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA RODZICÓW; PROGRAM POKOI RODZINNYCH RONALDA MCDONALDA; W INSTYTUCIE „POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" W MIĘDZYLESIU ORAZ W DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM UCK WUM W WARSZAWIE, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ BEZPŁATNIE RODZICOM HOSPITALIZOWANYCH DZIECI DOMOWE ZAPLECZE SOCJALNE, KUCHNIE, ORAZ MIEJSCE DO SPĘDZANIA CZASU Z DZIEĆMI. KOSZTY PROGRAMU OBEJMUJĄ: ZAOPATRZENIE POKOI W ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY SPOŻYWCZE, REMONTY I WYMIANĘ WYPOSAŻENIA, WYNAGRODZENIA DLA KOORDYNATORÓW I OPIEKUNÓW POKOI RODZINNYCH; PROGRAM DOMÓW RONALDA MCDONALDA PRZY UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W KRAKOWIE ORAZ PRZY DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM UCK WUM W WARSZAWIE, ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPŁATNY POBYT RODZINOM HOSPITALIZOWANYCH DZIECI, PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO SZPITALI Z INNYCH MIEJSC, POZOSTAJĄCYCH W SZPITALU TYGODNIAMI I MIESIĄCAMI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI ZE CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI, NEONATOLOGICZNYMI. NAJWAŻNIEJSZE KOSZTY PROGRAMU OBEJMUJĄ: ZAOPATRZENIE W MEDIA, ZAPEWNIENIE OCHRONY, KOSZTY EKSPLOATACYJNE DOMÓW, REGULARNE SERWISY I NAPRAWY, ZAKUPY WYPOSAŻENIA, WYNAGRODZENIA ZESPOŁÓW ZAPEWNIAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE OBIEKTU I OPIEKĘ NAD RODZINAMI. PROGRAM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NT. WCZESNEJ DIAGNOSTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI. KOSZTY OBEJMUJĄ: PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE WYKŁADÓW PIZEZ ONKOLOGÓW DZIECIĘCYCH, WYNAJEM SAL WYKŁADOWYCH, PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. POKRYCIE KOSZTÓW BUDOWY KOLEJNEGO, TRZECIEGO W POLSCE, DOMU RONALDA MCDONALDA PRZY INSTYTUCIE „POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" W MIĘDZYLESIU. WYDATKI TE DOTYCZĄ: PRAC PROJEKTOWYCH, PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY, BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY, ROBÓT ZIEMNYCH, FUNDAMENTOWANIA, BUDOWY KONSTRUKCJI, ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ELEWACJI, MONTAŻU DRZWI I OKIEN, WEW. ROBÓT DROGOWYCH, BUDOWY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WYKOŃCZENIA I UMEBLOWANIA WNĘTRZ, UBEZPIECZEŃ, REKRUTACJI ZESPOŁU PRACOWNIKÓW, SZKOLEŃ. PROGRAM „ŁÓŻKA DLA RODZICÓW", W KTÓRYM FUNDACJA PRZEKAZUJE NIEODPŁATNIE PUBLICZNYM SZPITALOM PEDIATRYCZNYM, W KTÓRYCH ODDZIAŁY DZIECIĘCE NIE SĄ PRZYGOTOWANE DO 24H OBECNOŚĆ RODZICA, WYSOKIEJ JAKOŚCI ROZKŁADANE ŁÓŻKA, POZWALAJĄCE ZAPEWNIĆ OPIEKUNOWI KOMFORT ODPOCZYNKU W CZASIE POBYTU Z DZIECKIEM NA ODDZIALE.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
ZAPLOMBOWANE SKARBONY UMIESZCZONE W RESTAURACJACH MCDONALDS, AMBULANSIE ORAZ INNYCH MIEJSCACH (OBIEKTACH) PO UZYSKANIU ZGODY ICH WŁAŚCICIELI I OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ICH UŻYWANIA
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska