2014/1280/OR

2014/1280/OR

ZBIÓRKA PUBLICZNA

2020-01-14

FUNDACJA RONALDA McDONALDA


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-11-01 Do: Permanentna
POLSKA, MAZOWIECKIE
zbiórka do skarbon w restauracjach mcdonalds, ambulansie med. wnioskodawcy i innych obiektach za zgodą właścicieli oraz za pośrednictwem ekranów wyposażonych w aplikację w restauracjach mcdonalds
350
POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW: - KONTYNUACJA OGÓLNOKRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNYCH BADAN USG U DZIECI W RAMACH PROJEKTU „NIE NOWOTWOROM U DZIECI", ZWIĄZANEGO Z EKSPLOATACJĄ SPECJALISTYCZNEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO DO BADAŃ, PRACĄ OBSŁUGI MEDYCZNEJ I ORGANIZACJĄ WYJAZDÓW, ZAOPATRZENIEM W MATERIAŁY MEDYCZNE, ADMINISTRACJĄ PROGRAMU ORAZ PRZYGOTOWANIEM, PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ MAT. EDUKACYJNYCH DLA RODZICÓW, KONTYNUACJA PROGRAMU Z WYKORZYSTANIEM WW. AMBULANSU MED. DO POBIERANIA KRWI OD HONOROWYCH DAWCÓW. WYSZCZEGÓLNIENIE POWYŻSZYCH KOSZTÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 5.1. Cel pozostaje w sferze zadań publicznych w zakresie: PALIWO, PŁYNY I MAT. EKSPLOATACYJNE, MEDYCZNE MAT. JEDNORAZOWE, KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW AMBULANSU O R A Z S P R Z Ę T U MED., MYJNIA, OPŁATY PARKINGOWE, KOSZTY WYNAGRODZENIA. KIEROWCY, KOSZTY ZWIĄZANE Z PRACĄ OBSŁUGI MEDYCZNEJ, ADM., KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZY, KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM, PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ MAT. EDUKACYJNYCH DLA RODZICÓW W RAMACH PROGRAMU „NIE NOWOTWOROM U DZIECI". BADANIA NA POKŁADZIE AMBULANSU SĄ BEZPŁATNE DLA RODZICÓW. - POKRYCIE KOSZTÓW PROGRAMU POKOI RODZINNYCH RONALDA McDONALDA, W INSTYTUCIE „ P O M N I K - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" W MIĘDZYLESIU ORAZ W SZPITALU PEDIATRYCZNYM WUM W WARSZAWIE: WYNAGRODZENIE DLA KOORDYNATORÓW I OPIEKUNÓW POKOI RODZINNYCH, ZAOPATRZENIE POKOI W ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY SPOŻYWCZE DO KUCHNI, REMONTY I WYMIANA WYPOSAŻENIA. GOŚCIE POKOI RODZINNYCH KORZYSTAJĄ Z NICH BEZPŁATNIE. - POKRYCIE KOSZTÓW PROGRAMU SZKOLEŃ DLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NT. WCZESNEJ DIAGNOSTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI: KOSZT PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA WYKŁADÓW PRZEZ ONKOLOGÓW DZIEC, WYNAJEM SAL WYKŁADOWYCH, PRZYGOTOWANIE I PROD. MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. UDZIAŁ LEKARZY RODZINNYCH i POZ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY. - POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA ODDANEGO W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU DOMU RONALDA MCDONALDA PRZY SZPITALU DZIECIĘCYM W KRAKOWIE-PROKOCIMIU DLA RODZICÓW DŁUGO HOSPITALIZOWANYCH DZIECI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZICÓW DZIECI ONKOLOGICZNYCH. NAJWAŻNIEJSZE KOSZTY STAŁE: MEDIA, KOSZTY BEZPIECZEŃSTWA, ZAOPATRZENIE CODZIENNE, KOSZTY ZESPOŁU DOMU, KOSZTY EKSPLOATACYJNE DOMU, SERWISY I NAPRAWY SYSTEMÓW, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIE. DOM FUNDACJI W KRAKOWIE JEST JEDYNYM NA ŚWIECIE DOMEM BEZPŁATNYM. -POKRYCIE KOSZTÓW BUDOWY DOMU RONALDA MCDONALDA PRZY SZPITALU WUM W WARSZAWIE DLA RODZICÓW DZIECI HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALU WUM. KOSZTY DOTYCZĄ: PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY, ROBÓT ZIEMNYCH, FUNDAMENTOWANIA, BUDOWY KONSTRUKCJI, ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ELEWACJI, MONTAŻU DRZWI I OKIEN, WEW. ROBÓT DROGOWYCH, BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY, WYKOŃCZENIA I UMEBLOWANIA WNĘTRZ, UBEZPIECZEŃ, REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I SZKOLEŃ
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
ZAPLOMBOWANE SKARBONY UMIESZCZONE W RESTAURACJACH MCDONALDS, AMBULANSIE ORAZ INNYCH MIEJSCACH (OBIEKTACH) PO UZYSKANIU ZGODY ICH WŁAŚCICIELI I OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ICH UŻYWANIA
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska