2020/2319/OR

2020/2319/OR

ZBIÓRKA BLESSING FOR PEOPLE

2020-09-09

FUNDACJA BLESSING FOR PEOPLE


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2020-09-21 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBON
50
LECZENIE I REHABILITACJA ORAZ KOSZTY ZWIĄZANE Z LECZENIEM I REHABILITACJĄ BENEFICJENTÓW FUNDACJI
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności charytatywnej
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska