2015/3558/OR

2015/3558/OR

ZBIÓRKA NA RZECZ POLAKÓW Z DON BASU

2015-09-18

FUNDACJA NARODOWY INSTYTUT SPOŁECZNY


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-09-19 Do: 2015-12-31
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
10
POMOC DLA POLAKÓW Z DONBASU, KTÓRYM GROŻĄ FATALNE WARUNKI MIESZKANIOWE - NADCHODZĄCEJ ZIMI
Cel w sferze zadań:
pomocy Polonii i Polakom za granicą
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska