2019/1392/OR

2019/1392/OR

ZBIÓRKA PUBLICZNA NA RZECZ SIEDLECKIEGO HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

2019-03-19

Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-03-22 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka datków do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach (za zgodą ich właścicieli) oraz zbiórka materiałów medycznych, środków higieniczno – opatrunkowych.
25
1. Świadczenie opieki paliatywno – hospicyjnej na rzecz chorych dzieci, pomoc ich rodzinom, gdy ich sytuacja materialna jest trudna. 2. Organizacja działalności grupy wsparcia rodziców po stracie dziecka „Dzieci Światła” . 3. Działania promujące i informujące o działalności Fundacji. 4. Zakup leków, materiałów medycznych, środków higieniczno – opatrunkowych dla podopiecznych hospicjum, zakup sprzętu medycznego, paliwa do samochodów służbowych w celu dojazdu do domów pacjentów, dofinansowanie kosztów funkcjonowania personelu medycznego.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
działalności charytatywnej
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska