2017/5217/OR

2017/5217/OR

ZORGANIZOWANIE KOLACJI WIGILIJNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH Z TERENU GMINY ZELÓW ORAZ PODOPIECZNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

2017-11-21

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RAZEM"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-11-27 Do: 2017-12-15
GMINA ZELÓW
ZBIÓRKA DO PUSZEK
5
CELEM ZBIÓRKI JEST ZEBRANIE ŚR. PIENIĘŻNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA ZORGANIZOWANIE KOLACJI WIGILIJNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH Z TERENU GMINY ZELÓW ORAZ PODOPIECZNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska