2021/692/OR

2021/692/OR

Zbiórka środków na zajęcia chóralne dla dzieci i młodzieży z regionu przemyskiego oraz na zakup instrumentu: małych, przenośnych organów piszczałkowych (pozytywu).

2021-03-22

Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-03-28 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka do puszek i skarbon
7
Organizacja darmowych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży: zatrudnienie w tym celu wykwalifikowanych osób do prowadzenia zajęć chóralnych i umuzykalniających; koncerty edukacyjne prowadzone w przystępny sposób dla najmłodszych, stwarzające możliwość poznania z bliska różnych instrumentów muzycznych, ich odmian oraz budowy, a także rozmowy z artystami o ich drodze do kariery. Zakup instrumentu (małych, przenośnych organów, tzw. pozytyw), do którego mieszkańcy mniejszych miejscowości, takich jak Przemyśl, nie mają dostępu. W długotrwałej perspektywie posiadanie własnego instrumentu sprawia, że realizacja koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży jest łatwiejsza i tańsza.
Cel w sferze zadań:
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
promocji i organizacji wolontariatuDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska