2021/1862/OR

2021/1862/OR

Zbiórka żywności i materiałów szkolnych dla Białorusinów w Krakowie

2021-08-12

Internationaler Bund Polska


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-08-16 Do: 2021-09-30
siedziba fundacji IB Polska, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie
Zbiórka żywności (produkty nie wymagające chłodzenia o długiej dacie ważności) oraz materiałów papierniczych do szkoły, poprzez przyniesienie ich do siedziby Fundacji gdzie zostaną zmagazynowane do czasu wydania.
10
W roku 2020 staliśmy się świadkami represji na Białorusi. Wiele osób zostało zmuszonych do porzucenia domów, nauki oraz pracy i wyjazdu za granicę. Ludzie ci próbują zacząć życie od nowa również jako studenci polskich uczelni, a stypendium jest jedynym źródłem utrzymania. Celem zbiórki jest wsparcie białoruskich studentów, którzy są objęci programem Kalinowskiego. Na czas wakacyjny część z nich znalazła się w ciężkiej sytuacji finansowej ze względu na brak wypłat stypendialnych oraz braku możliwości zatrudnienia (znajdują się w procedurze otrzymania ochrony międzynarodowej) lub powrotu do domu. Potrzebują wsparcia żywieniowego (produkty o długim okresie ważności) oraz uczniów z białoruskich rodzin poprzez zbiórkę materiałów papierniczych do szkoły (zeszyty, długopisy, kartki, kredki itd.).
Cel w sferze zadań:Dodatkowe informacje o zbiórce:
Zapotrzebowanie na zbiórkę zostało zgłoszone do Fundacji przez społeczność białoruską w Krakowie.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska