2014/1415/OR

2014/1415/OR

Zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach oraz dla osób utrzymujących zwierzęta (koty, psy) potrzebujących wsparcia

2014-11-04

Fundacja Po ludzku do zwierząt - Przyjazna Łapa


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-11-21 Do: 2014-11-30
Puławy
Zbiórka do kosza ustawionego w Tesco
5
Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach oraz wsparcie zwierząt, osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka odbędzie się w dwa weekendy.
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska