2015/1413/OR

2015/1413/OR

Zbiórka na organizację wydarzeń kulturalnych.

2015-04-13

Akademia Muzyki Dawnej


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-04-25 Do: 2015-12-29
Polska
Zbiórka do puszek podczas wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej.
3
Zbiórka na organizację koncertów, warsztatów, seminariów i innych wydarzeń prezentujących i promujących kulturę wysoką, w szczególności muzykę dawną (w tym polską muzykę barokową), oraz na zakup sprzętu wspomagającego działalność stowarzyszenia (np. projektor multimedialny).
Cel w sferze zadań:
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska