2023/2890/OR

2023/2890/OR

Zbiórka na renowację zabytków cmentarza w Opolu Lubelskim

2023-06-21

Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2023-06-28 Do: 2023-12-04
Polska/województwo lubelskie/powiat opolski/gmina Opole Lubelskie
Zbiórka do puszek, skarbon
8
Renowacja zabytków na cmentarzu parafialnym w Opolu Lubelskim
Cel w sferze zadań:
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska