2015/2928/OR

2015/2928/OR

Zbiórka na rzecz pacjentów Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

2015-07-22

FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-07-25 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka do puszek, skarbon i zbiórka darów rzeczowych
90
Zakup niezbędnego sprzętu medycznego (sprzętu jednorazowego, strzykawek, igieł, gazików, cewników, itp, zakup leków i odżywek (przeciwbólowych, antybiotyków itp.), finansowanie rehabilitacji pacjentów (zabiegi, turnusy, itp.) pomoc rzeczowa i socjalna dla podopiecznych i ich rodzin poprzez zakup artykułów i dystrybucję zebranych darów rzeczowych.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW RZECZOWYCH, ZASPAKAJAJĄCYCH AKTUALNE POTRZEBY PODOPIECZNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI, TAKICH JAK: ZABAWEK, GIER I MASKOTEK, SPRZĘTU AGD, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ODZIEŻY I ART. SPOŻYWCZYCH DLA NAJBIEDNIEJSZYCH RODZIN BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ FUNDACJI.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska