2014/128/OR

2014/128/OR

Zbiórka na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi

2014-08-08

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-08-20 Do: Permanentna
województwo łódzkie
zbiórka do puszek
30
Wsparcie procesu rehabilitacji społecznej leczniczej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska