2014/911/OR

2014/911/OR

Zbiórka pieniędzy na leczenie oraz zakup lekarstwa dla chorej na idiopatyczne nadciśnienie płucne

2014-10-08

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-10-13 Do: 2015-07-01
Polska
Zbiórka do puszek
10
Celem zbiórki jest zakup leku Volibris dla chorej na idiopatyczne nadciśnienie płucne oraz leczenie chorych na nocną napadową hemoglobinurie.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska