2021/318/OR

2021/318/OR

Zbiórka produktów spożywczych i chemicznych do paczek Wielkanocnych dla rodzin wymagających wsparcia i osób bezdomnych.

2021-02-08

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-03-01 Do: 2021-03-28
Mysłowice, Katowice
Wystawienie koszy na produkty w marketach i pozostałych placówkach handlowych oraz placówkach oświatowych.
30
Celem zbiórki jest zaopatrzenie w produkty spożywcze i chemiczne przydatne w gospodarstwie domowym rodziny wymagające wsparcia i osoby bezdomne przed Wielkanocą
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska