2016/1011/OR

2016/1011/OR

Zbiórka publiczna

2016-03-11

Fundacja "Ergo Sum"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-03-17 Do: Permanentna
Polska, mazowieckie, Warszawa - Ochota
zbiórka do puszek
10
Rozwiazywanie problemów człowieka związanych z wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznymDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska