2018/47/OR

2018/47/OR

Zbiórka na budowę nowego Pomnika Żołnierza Polskiego we Włocławku

2017-12-14

Włocławski Instytut Rozwoju


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-01-01 Do: 2018-11-11
Gmina Miasto Włocławek
kwesta do puszek, skarbon stacjonarnych
30
Zbiórka ma na celu zgromadzenie funduszy na demontaż obecnego Pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Wolności we Włocławku (de facto Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Radzieckim z zamontowanym sarkofagiem maskującym jego prawdziwą dedykację) i przeniesienie go do Skansenu Socrealizmu oraz na zaprojektowanie, wykonanie i montaż nowego pomnika, tym razem dedykowanego w stu procentach Polskim Żołnierzom walczącym za ojczyznę. Projekt realizowany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. pozwolenia na demontaż pomnika i posadowienie nowego w toku. cel zbiórki ma być finansowany ze zbiórki publicznej oraz dotacji.
Cel w sferze zadań:
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska