2015/2215/OR

2015/2215/OR

zbiórka na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

2015-05-27

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-06-01 Do: 2016-06-30
Polska
Zbiórka do zamkniętych skarbon stacjonarnych.
7
- zakup sprzętu medycznego - zakup produktów spożywczych i przemysłowych celem przygotowania paczek pomocowych dla podopiecznych indywidualnych oraz instytucjonalnych wydawanych okazjonalnie - zakup leków dla dzieci niepełnosprawnych oraz chorych, nieobjętych refundacją NFZ lub w sytuacji przekroczenia możliwości finansowych rodziny - dofinansowanie operacji, zabiegów medycznych i specjalistycznego leczenia dla dzieci - dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych i indywidualnej rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych i chorych - sfinansowanie organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci - finansowanie terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, ruchowej dla Uczestników Centrum Integracji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Łodzi - organizacja seminarium poświęconego problematyce prowadzenia kompleksowej terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi - modernizacja siedziby Centrum Integracji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Cel w sferze zadań:
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Pozyskiwanie środków będzie odbywać się za pomocą zamkniętych skarbon ustawionych w miejscach publicznych. Poprzez zamkniętą skarbonę rozumiemy szklaną puszkę zaklejoną silikonem, zabezpieczoną taśmą maskującą. Skarbona posiada dodatkowo specjalne zabezpieczenie nie pozwalające na wyjęcie środków poprzez szczelinę wlotową.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska